§ 127 Irtaimen omaisuuden myynti ja takaisinvuokraaminen

Lataa 

KEUDno-2020-6478

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46) §18.5 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000 euroa.

Päätös

Päätän, että irtaimisto, joka on hankittu leasing-rahoitussopimuksen päättymisen jälkeen ennen väliaikaisen sopimuksen solmimista, myydään 3StepIT:lle tasearvolla. Irtaimisto vuokrataan 3StepIT:ltä 1.1.2021 alkaen. Myynnin kohteena oleva irtaimisto on listattu liitteessä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut