§ 70 Ikäihmisten asumispalveluyksiköiden lääkäripalvelut, hankintapäätös

Lataa 

KEUDno-2020-360

Päätöspäivämäärä

17.6.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö 18 § 5-kohta

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein:
-    valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n toteuttamaan hankinnan.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut