§ 131 Hankintapäätös High Peak Finland Oy

Lataa 

KEUDno-2020-7912

Päätöspäivämäärä

25.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46) 18.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000 euroa. Hallintosäännön 18.12 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle,
viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. 
 

Päätös

Päätän hankkia henkilöstön joulumuistamiset High Peak Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut