§ 159 Asiakasohjausyksikön käyttöoikeudet kirjaamiseen - potilasrekisteri

Lataa 

KEUDno-2020-10101

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallituksen 30.10.2018 § 120 päätöksen mukaan terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Terveydenhuollon potilasrekisterin vas-tuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja. 

Päätös

Päätän, että
-    asiakasohjausyksikön työntekijöiden käyttöoikeudet potilastietojärjestelmiin kirjaamiseen määritellään edellä kuvatulla/ olemassa olevalla tavalla. 
-    Kevään aikana selvitetään tulevien muutosten kustannusvaikutukset sekä mahdollisuudet toteuttaa muutoksia ennen uuden yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaa.
-    Kevään 2021 aikana asiakasohjausyksikön henkilöstö ja tietohallinto selvittävät asiakas- ja potilasrekistereihin ja tietosuojaan liittyvät epäkohdat. Esitys tuodaan tietosuojan ja lakimiesten käsittelyyn ennen suunniteltujen toimien muutosta ja käyttöönottoa.
-    Esitys tuodaan tietosuojan ja lakimiesten käsittelyyn ennen suunniteltujen toimien muutosta ja käyttöönottoa.
-    Kevään 2021 aikana myös tehdään toimenpiteet ja yhtenäistetään asiakas- ja potilastietojärjestelmien työnkulut ja käytettävät dokumentit 
 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut