§ 144 Aiesopimus tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatioyhteistyöstä Laurea ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välillä

Lataa 

KEUDno-2020-7926

Päätöspäivämäärä

7.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 12 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää muista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

 

Päätös

Tehdään aiesopimus tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatioyhteistyöstä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut