§ 163 Aiesopimus konsortiokumppanuudesta Terveyden eistämisen määrärahahaku HUS_NHG_KUNNAT

Lataa 

KEUDno-2019-935

Päätöspäivämäärä

24.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 5. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
 

Päätös

Hyväksyn liitteenä olevan aiesopimuksen konsortiokumppanuudesta.

Mikäli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei myönnä rahoitusta konsortiolle, sopimus ei ole sitova.Sopimus tulee voimaan päähakijan (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sopimuksen allekirjoituspäivänä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut