§ 43 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaa

Lataa 

KEUDno-2019-884

Päätöspäivämäärä

17.9.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaa tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja.Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaa täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaan palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 8.7.2019 alkaen toistaiseksi. Palvelu rekisteröidään Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan ja Nurmijärven alueella.

 Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, vs.Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut