§ 45 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Kehohoitola Tunne ja Mieli

Lataa 

KEUDno-2019-519

Päätöspäivämäärä

2.6.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Kehohoitola Tunne ja Mieli tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja  vammaispalvelulain 380/1987 pykälien 8c ja 8d:n mukaista henkilökohtaista apua. Kehohoitola Tunne ja Mieli täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Kehohoitola Tunne ja Mielen palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi kotiapvelun tukipalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta.

Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestäjältä vaaditaan sosiaali- ja terydenhuollon perustutkintoa. Palvelntuottajalla ei ole vaadittaavaa pätevyyttä. Palveluntuottaja on valmentautunut perhehoitajaksi, joten hän voi tehdä omaishoidon vapaita perhehoitajan ominaisuudessa ja sopimuksella.

Päätös on voimassa 2.6.2021 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut