§ 25 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Jeezaamo Oy

Lataa 

KEUDno-2021-7252

Päätöspäivämäärä

14.4.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Jeezaamo Oy tuottaa Keusotelle ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Jeezaamo Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Jeezaamo Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Yritys rekisteröidään yksityisen sosiaalipalvelun tuottajaksi koko Keusoten alueelle (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) kotipalvelujen tukipalvelujen osalta, joita ovat yrityksen tuottamat kodin siistiminen, ruoanvalmistus, pyykkihuolto ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut.

Päätös on voimassa 13.4.2021 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut