§ 25 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Helgi Vaarman

Lataa 

KEUDno-2019-729

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Tmi Helgi Vaarman tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Tmi Helgi Vaarman täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Tmi Helgi Vaarman:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yrityksen sosiaalipalvelutoiminta on rekisteröity aiemmin Tuusulassa.

Tämä päätös rekisteröinnistä koskee Hyvinkäätä, Järvenpäätä, Mäntsälää, Nurmijärveä ja Pornaista.

Päätös on voimassa 10.6.2019 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut