§ 24 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Järjestysvinkit

Lataa 

KEUDno-2019-545

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Järjestysvinkit tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalvelujen tukipalveluihin rinnastettavia palveluja. Järjestysvinkit täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Järjestysvinkin palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.Yritys rekisteröidään Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueelle.

Päätös on voimassa 5.6.2019 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut