§ 8 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti - Hellurej Ky

Lataa 

KEUDno-2019-232

Päätöspäivämäärä

20.3.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Hellurej Ky tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hellurej Ky täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson,​ että Hellurej Ky:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään,​ Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueelle.

Päätös on voimassa 25.3.2019 alkaen toistaiseksi. Palvelutuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista,​ lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palvelutuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut