§ 15 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hyvinkään Tähtipalvelut Oy

Lataa 

KEUDno-2019-435

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Hyvinkään Tähtipalvelut Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hyvinkään Tähtipalvelut Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Hyvinkään Tähtipalvelut Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten alueelle.

Päätös on voimassa 1.5.2019 alkaen toistaiseksi.

Palvelun tuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palvelun tuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut