§ 44 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Asennus&Kotiapu Rossi Oy

Lataa 

KEUDno-2020-2433

Päätöspäivämäärä

17.6.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Asennus & Kotiapu Rossi Oy (Y 3122771 - 8) tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Asennus & Kitoapu Rossi Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Asennus & Kotiapu Rossi Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yritys rekisteröidään Keusoten aluueelle. Yritys toimii tällä hetkellä Järvenpään alueella.

Päätös on voimassa 18.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Alanko, vs.Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut