§ 39 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Elämä HelpoX Oy

Lataa 

KEUDno-2020-191

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Elämä HelpoX Oy tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 pykälissä 8b ja 8c mukaista henkilökohtaista apua. Elämä HelpoX Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Elämä HelpoX Oy:n palvelut kuuluvat kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yrityksen palvelut rekisteröidään Keusoten alueelle. Toiminnan aloitusvaiheessa toimialueena on Hyvinkää.

Päätös on voimassa 1.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut