§ 33 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Avustajasi C.B.Oy.

Lataa 

KEUDno-2020-1049

Päätöspäivämäärä

23.4.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Avustajasi C.B.Oy. tuottaa  sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 § 8c ja 8d mukaista henkilökohtaista apua. Avustajasi C.B.Oy. täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Avustajasi C.B.Oy.:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Avustajasi C.B.Oy.:n palvelu rekisteröidään Keusoten alueelle (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), toiminta-alueena rekisteröinti vaiheessa on Järvenpää.

Päätös on voimassa 21.4.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevein palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut