§ 29 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hymyä ja Hyvää Oloa Oy

Lataa 

KEUDno-2019-1028

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Hymyä ja Hyvää Oloa Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hymyä ja Hyvää Oloa täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Hymyä ja Hyvää Oloa Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Yritys rekisteröidään koko Keusoten alueelle, pääasiallisena toiminta-alueena ovat Hyvinkää, Mäntsälä ja Tuusula.

Päätös on voimassa 23.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut