§ 23 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Koti -ja hoivapalvelut Sarilla Oy

Lataa 

KEUDno-2019-1316

Päätöspäivämäärä

12.3.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Koti -ja hoivapalvelut Sarilla Oy tuottaa  sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja sekä vammaispalvelualin 380/1987 § 8c ja 8d mukaista henkilökohtaista apua. Koti -ja hoivapalvelut Sarilla Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Koti -ja hoivapalvelut Sarilla Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Koti -ja hoivapalvelut Sarilla Oy rekisteröidään Keusoten alueelle. Tällä hetkellä yrityksen toimalueena ovat Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi.

Päätös on voimassa 9.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palveluiden päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut