§ 13 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekiströinti/Kotirinki Järvenpää/Tarutao

Lataa 

KEUDno-2020-315

Päätöspäivämäärä

21.2.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Kotirinki Järvenpää/Tarutao tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja.Kotirinki Järvenpää/Tarutao täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Kotirinki Järvenpää/Tarutaon palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 18.2.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tuekvien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut