§ 8 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekiströinti/Ikkunahuolto Karttunen Oy

Lataa 

KEUDno-2020-205

Päätöspäivämäärä

10.2.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Ikkunahuolto Karttunen Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja.Ikkunahuolto Karttunen Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Kotipalvelun tukipalvelut ja vastaavat palvelut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin, kun ne kuuluvat osana muuhun pääasialliseen sosiaalipalveluun (Verohallinnon ohje 604/40/2011).

Katson, että Ikkunahuolto Karttunen Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yrityksen palvelu rekisteröidään kaikkiin Keusoten kuntiin.

Päätös on voimassa 10.2.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö 

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut