§ 63 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hoiva Mehiläinen Oy  

Lataa 

KEUDno-2019-1557

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Hoiva Mehiläinen Oy tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hoiva Mehiläinen Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Palveluntuottajan ilmoitus nimenmuutoksesta ja titeosuojavastaavan vaihtumisesta on otettu vastaan ja rekisteröity. Mainiovire/kotihoito ja Mainiot kotipalvelut Helsinki nimi muutetaan Hoiva Mehiläinen Kotihoito Pääkaupunkiseutu.  Katson, että edellä mainittu toimintayksikkö palveluineen kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 6.11.2019 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki. Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut