§ 73 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Hoivapalvelu Paajanen

Lataa 

KEUDno-2020-6491

Päätöspäivämäärä

17.11.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46).
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Hoivapalvelu Paajanen tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hoivapalvelu Paajanen täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Alihankkijoiden on tehtävä erillinen ilmoitus palvelujen tuottamisesta.

Katson, että Hoivapalvelu Paajasen palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Palveluntuoottajan tiedot rekisteröidään Keusoten alueelle. Toiminta-alueena Järvenpää.

Päätös on voimassa 20.11.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut