§ 45 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/AT Inox Oy, Tmi APH Kotiapu

Lataa 

KEUDno-2020-1048

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

AT Inox Oy, Tmi APH Kotiapu tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. AT Inox Oy, Tmi APH Kotiapu täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että AT Inox Oy, Tmi APH Kotiavun:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Palveluntuottajan toiminta rekisteröidään Keuosten alueelle toiminta-alueena Järvenpää ja Hyvinkää.

Päätös on voimassa 1.7.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Alanko, vs. Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut