§ 4 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Tmi NonaFysio

Lataa 

KEUDno-2019-1939

Päätöspäivämäärä

16.1.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Tmi NonaFysio tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja sekä lain vammaisuuden perusteella järjesttävistä palveluista ja tukitoimista mukaista henkilökohtaista apua (380/1987) 8c ja 8d pykälät. Tmi NonaFysio täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Tmi NonaFysion palvelut kuuluuvat kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yrityksen toiminta rekiströidään Nurmijärven alueelle.

Päätös on voimassa 13.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut