§ 2 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Hoiva Mehiläinen Oy/kotihoito

Lataa 

KEUDno-2019-1557

Päätöspäivämäärä

16.1.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Hoiva Mehiläinen Oy/Kotihoito  tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Hoiva Mehiläinen Oy/Kotihoito  täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Hoiva Mehiläinen Oy/Kotihoito  palvelut kuuluvat kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yrityksen palvelut kotipalvelujen tukipalvelujen osalta rekisteröidään koko Keusoten alueelle.

Päätös on voimassa 15.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut