§ 5 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan rekisteröinti Balancia-palvelut

Lataa 

KEUDno-2019-84

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Balancia -palvelut tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Balancia  -palvelut täyttää yksityisistä sosiaalpalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Balancia -palvelujen palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten alueelle.

Päätös on voimassa 11.3.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalvelusita annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut