§ 4 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan rekisteröinti, Aika ja Hoiva

Lataa 

KEUDno-2019-19

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Aika ja Hoiva tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Aika ja Hoiva täyttää yksityisistä sosiaalpalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Aika ja Hoiva palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Aika ja Hoiva palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten alueelle. Järvenpää on aikaisemmin rekisteröäinyt palveluntuottajan ilmoituksen. 

Päätös on voimassa 11.3.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalvelusita annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut