§ 6 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan rekisteröinti Saronia Oy

Lataa 

KEUDno-2019-149

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö ja delogointisääntö.

Päätös

Saronia Oy tuottaa ainostaan sosiaalihuoltolain (130/2014) 14§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Saronia Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa  ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Saronia Oy:n palvelu kuuluu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelun tuottaja rekisteröidään Hyvinkään alueelle. Päätös on voimassa välittömästi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut