§ 19 Väliaikainen sopimus omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestämisestä

Lataa 

KEUDno-2021-6319

Päätöspäivämäärä

29.3.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Keski-Uudenmaan sote-kuntatyhtymän hallintosäännön 22 §:n mukaan palvelualueen tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden sopimuskauden arvo on enintään 400 000 €.

 

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämiseen Mäntsälän ja Pornaisten omaishoidettaville asukkaille Stella Kotipalvelut Oy:ltä 1.3.2021 lähtien toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, jossa on yhden (1) kuukauden irtisanomisaika.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut