§ 50 Martinkaaren yöhoidon suorahankinta 7.4.2021-30.11.2021, Tukena Oy

Lataa 

KEUDno-2021-10799

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:n mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden sopimuskauden arvo on enintään 400.000 euroa.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tekee sopimuksen Tukena Oy:n kanssa yöhoidosta ajalla 7.4.2021-30.11.2021 kuvauksen mukaisesti.

Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta kuntayhtymän ja palveluntuottajan välille, vaan sopimussuhde syntyy vasta, kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja kun erillinen kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Mia-Riitta Allik, vs. Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut