§ 19 Kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueen esimiesten sijaisjärjestelyt

Lataa 

KEUDno-2019-330

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Toiminta- ja delegointipäätös Erja Pentti §15.

Päätös

Päätän, että kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueen esimiesten sijaisuudet määräytyvät liitteenä olevan mukaisesti.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut