§ 44 Kotihoidon vertaiskehittämisen tiedonkeruun suorahankinta, Tiera Oy

Lataa 

KEUDno-2021-6708

Päätöspäivämäärä

2.6.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista,hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii Tieralta Mobiili kotihoito suoritetietojen keruun suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.6.2021 alkaen. Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta kuntayhtymän ja palveluntuottajan välille, vaan sopimussuhde syntyy vasta, kun erillinen kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö.

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut