§ 41 Kotihoidon vertaiskehittämisen tiedonkeruun suorahankinta, TietoEVRY

Lataa 

KEUDno-2021-6705

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista,hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii TietoEVRYltä Nurmijärven kotihoidon suoritetietojen keruun suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.6.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut