§ 21 Kotihoidon vertaiskehittämisen tiedonkeruun suorahankinta, CGI

Lataa 

KEUDno-2021-6704

Päätöspäivämäärä

30.3.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista,hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii CGI:tä tiedonkeruun suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.4.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Minna Alanko, vs kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut