§ 64 Kotihoidon tulosten päivityspalvelu, suorahankintapäätös / NHG Finland Oy

Lataa 

KEUDno-2019-331

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 9

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017 § 36 

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii Kotihoidon tulosten päivityspalvelun NHG Finland Oy:ltä suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.1.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut