§ 17 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Lorna Home Care Service Oy

Lataa 

KEUDno-2021-11729

Päätöspäivämäärä

15.6.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 22).

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö 33 § (Kuntayhtymän johtaja 23.1.2020§ 161).

Päätös

Päätän, että Lorna Home Care Service Oy hyväksytään kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi ja merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yrityksenne tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi -portaaliin. 

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Kotiapupalvelun sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Marjaana Siponen, koordinoiva esimies, Kotona asumista tukevat palvelut

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut