§ 12 Kotiapupalvelun palvalusetelituottajaksi hyväksyminen / Helmiina kotihoiva Oy

Lataa 

KEUDno-2021-9674

Päätöspäivämäärä

7.5.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Hallintosääntö (Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 22).
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasääntö 33 § (Kuntayhtymän johtaja 23.1.2020§ 161).

Päätös

Päätän, että Helmiina kotihoiva Oy hyväksytään kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi ja merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yrityksenne tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi -portaaliin. 

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi-portaalissa. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen palvelun tuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Kotiapupalvelun sääntökirjaa.

Allekirjoitus

Marjaana Siponen, koordinoiva esimies, Kotona asumista tukevat palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut