§ 3 Sosiaalityöntekijän virka, Geriatrinen keskus

Lataa 

KEUDno-2021-6095

Päätöspäivämäärä

20.4.2021

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, geriatrinen keskus

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, että:•    virkaan valitaan Jaana Ahola

•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Katri Göös, koordinoiva esimies ikäihmisten palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut