§ 1 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Nurmijärvi

KEUDno-2022-9687

Päätöspäivämäärä

27.4.2022

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, geriatrinen keskus

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaaliohjaajan vakituinen virka on ollut haettavana 24.2.-10.3.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosionomin tai geronomin AMK- tutkintoa sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 7 hakijaa, joista 5 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella 3 hakijaa. Haastattelijoina toimivat geriatrisen keskuksen esimiehet. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaaliohjaajan virkaan on Kati Enström. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Kati Enström
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Katri Göös, koordinoiva esimies (kotona asumista tukevat palvelut)

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut