§ 4 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen keskus Järvenpää

Lataa 

KEUDno-2022-9699

Päätöspäivämäärä

25.4.2022

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, geriatrinen keskus

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Henna Partanen
•    viran hoito alkaa 9.5.2022
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Katri Göös, koordinoiva esimies (kotona asumista tukevat palvelut)

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut