§ 7 Väliaikainen sopimus toimintaterapiapalvelun hankinnasta: Maren Villanen

Lataa 

KEUDno-2020-6824

Päätöspäivämäärä

9.11.2020

Päätöksen tekijä

keskitettyjen palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 22 kohdan 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niistä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Tehdään väliaikainen sopimus toimintaterapiapalvelun hankinnasta Maren Villasen kanssa.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, tulosalueen päällikkö, keskitetyt palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut