§ 6 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Annika Nummela

Lataa 

KEUDno-2021-1215

Päätöspäivämäärä

3.2.2021

Päätöksen tekijä

keskitettyjen palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 22 kohdan 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista

Päätös

Tehdään väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta puheterapeutti Annika Nummelan kanssa.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, tulosalueen päällikkö, keskitetyt palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut