§ 6 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen kuntoutuspalvelun hankinnasta Psykologipalvelu Map

Lataa 

KEUDno-2020-6823

Päätöspäivämäärä

9.11.2020

Päätöksen tekijä

keskitettyjen palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 22 kohdan 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niistä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Tehdään väliaikainen sopimus neuropsykologisen kuntoutuspalvelun hankinnasta Psykologipalvelu Map:n kanssa.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, tulosalueen päällikkö, keskitetyt palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut