§ 11 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen ja psykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Silmuke Oy

Lataa 

KEUDno-2020-10103

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

keskitettyjen palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 22 kohdan 2 mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista- ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista

Päätös

Tehdään väliaikainen sopimus neuropsykologisen ja psykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta Silmuke Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut