§ 23 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään

Lataa 

KEUDno-2020-596

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

keskitettyjen palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Kuntayhtymän johtaja valtuuttaa keskitettyjen palvelujen päällikön tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmään (Kyj 23.4.2021 § 63).

Päätös

Päätän, että Puheterapeutti Annika Nummela ja Ryhmäterapiapalvelu Intonaattorit oy hyväksytään puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, keskitettyjen palveluiden päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut