§ 11 Palveluasumisen esimies Pihlavistokoti

Lataa 

KEUDno-2019-542

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    Pihlavistokodin virkaan valitaan Niina Kostiainen, varalle Taina Hindrell.
•    Palveluasumisen esimiehen viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    Palveluasumisen esimiehen viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Marjut Lehtinen, ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut