§ 3 Paavolan palvelukeskuksen esimiehen viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

KEUDno-2019-259

Päätöspäivämäärä

5.4.2019

Päätöksen tekijä

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö, 13.12.2018 § 56. 

 

 

 

Päätös

Päätän, että haussa oleva virka jätetään täyttämättä ja julistetaan virka uudelleen haettavaksi.

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Marjut Lehtinen, ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut