§ 5 Esihenkilön virka, Hyvinkää Ylähovin palveluasuminen

Lataa 

KEUDno-2022-10439

Päätöspäivämäärä

8.7.2022

Päätöksen tekijä

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän esihenkilön vakituinen virka on ollut haettavana 19.5-2.6.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva sosiaali- tai terveyshuollon korkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistotason tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla sekä alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 8 hakijaa. 7 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. 0 hakijaa perui hakemuksensa hakuprosessin aikana.

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella kolme hakijaa. Haastattelijoina toimivat koordinoivat esihenkilöt.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän esihenkilön virkaan on Heini Manninen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    esihenkilön virkaan Ylähoviin valitaan Heini Manninen
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Johanna Kiianmies, ikäihmisten ja ympärivuorokautistenpalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut