§ 5 Dekon hankinta Nurmilintuun

Lataa 

KEUDno-2020-1641

Päätöspäivämäärä

20.5.2020

Päätöksen tekijä

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö


Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017 § 36 

Päätös

 

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii Franke Medical Oy:n tarjouksen mukaisesti Deko-190 Huuhtelu ja desinfiointikoneen tarvittavilla lisä-osilla suorahankintana.

Allekirjoitus

Marjut Lehtinen, Ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen päällikö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut