§ 7 Aurinkomäen palveluasumisen esimiehen virka valinta

Lataa 

KEUDno-2019-333

Päätöspäivämäärä

5.4.2019

Päätöksen tekijä

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä hallintosäännön, 13.12.2018 § 56  sopivin vakituiseen virkaan on nimitiedot poistettu, terveydenhoitaja yo. 

Lisäksi Anna Heiskanen on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita palveluasumisen esimiehen virkaan nimitiedot poistettu

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Marjut Lehtinen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut